EKOBAG

EKOBAG är ett svenskt företag med målsättningen att bidra till en mer hållbar hantering av plaster. De startade efter att bilder på sopbergen av plastpåsar börjat visas.

Ekobag är perfekt för alla oss som plastsanerar i våra hem och på våra arbeten. 

EKOBAG tillverkar sina "platspåsar" av 100% GMO-fri potatisstärkelse och helt komposterbar polymer. Påsarna är helt fria från polyeten och mjukgörare. De är komposterbara och biologiskt nedbrytbara. 

För att få så lite transporter som möjligt tillverkas de i Norden och miljöpåverkan blir mindre. 


EKOBAGS komposterbara platspåsar är tillvekrade av potatisstärkelse. Det gör dem starkare än om de varit av majsstärkelse. Potatisstärkelsen som används är endast restprodukter. För att producera samma mängd stärkelse från potatis jämfört med majs krävs 40% mindre mark. Potatisen behöver ingen konstbevattning till skillnad från majs som kräver mycket mer vatten. Detta gör EKOBAGs platspåsar ännu bättre vad gäller miljö och kvalitet.

Alla EKOBAGs produkter är certifierade enligt EN 13432, är du intresserad finns det mer att läsa här: https://www.sp.se/sv/index/services/bio_degradabillity/Sidor/default.aspx
Vid avfallshantering och förbränning utvinns inga gifter,.

Så även om du inte kan kompostera påsen är den ett mycket bättre miljöval. Inga mikroplaster i haven, inga farliga avgaser vid förbränning.